Avgiftskollen   - har din Brf rätt avgift? Nabo
Fyll i uppgifterna om er förening och erhåll en indikator på var er långsiktigt Rättvisa avgiftsnivå ligger. Uppgifterna som behövs hämtar ni normalt direkt från årsredovisningen.

Kalkylen bygger på era uppgifter och allmänna nyckeltal, det innebär att resultatet ska ses som en indikation på nivån av er förenings Rättvisa avgift, inte en absolut sanning. Läs mer om hur ni fyller i de olika delarna under Hjälp-avdelningen.
Brf-information
Namn på föreningen
Organisationsnummer
Antal lägenheter st
Lägenheternas totala yta kvm
Antal lokaler st
Lokalernas totala yta kvm
Area:
Fees:
Income
Maintenance
Depreciations
Interest
Result
Resultaträkningsinformation
Fyll i informationen ovan för att få upp denna del av formuläret.
Låneinformation
Fyll i informationen ovan för att få upp denna del av formuläret.
Underhållsinformation
Fyll i informationen ovan för att få upp denna del av formuläret.
Spara
Fyll i informationen ovan för att kunna spara informationen.